Hyvän mielen työpaikka

Millainen on hyvän mielen työpaikka? Työpaikka, joka tukee mielen hyvinvointia ja työssä jaksamista ja joka tarjoaa voimavaroja oman työkyvyn rakennusaineeksi? Viime viikolla julkistettu Mielenterveysbarometri sekä samalla viikolla järjestetyt Mielenterveysmessut tarjosivat vastauksia näihin kysymyksiin.

Moni työelämän ulkopuolella oleva mielenterveyskuntoutuja haaveilee työhön paluusta. Työssä olevat kuntoutujat pohtivat, millä keinoilla pärjätä työssä ja miten jatkaa työuraa kuntoutumisen ohella. Samanlaiset jaksamiseen ja työssä pärjäämiseen liittyvät ajatukset ovat useimmille meistä tuttuja. Yli puolet menetetyistä työpäivistä liittyy stressiin ja muihin psykososiaalisiin riskeihin ja neljännes Kelan korvaamista sairauslomapäivistä johtuu mielenterveyteen liittyvistä syistä.

Jokaisen työkyky ja
psyykkinen terveys
vaihtelevat työuran aikana.

 

Hyvän mielen työpaikassa keskitytään työntekijän voimavaroihin ja osaamiseen, ei hänen heikkouksiinsa tai puutteisiinsa. Sairaudesta huolimatta on mahdollisuus osallistua työhön. Työkyky ja mielenterveys nähdään jatkumoina. Jokaisen työkyky ja psyykkinen terveys vaihtelevat työuran aikana. Työkuorma, organisaatiomuutokset ja muutokset elämäntilanteessa vaikuttavat kykyymme selvitä työssä ja muussakin elämässä. Työ- ja toimintakyky sekä mielenterveys koostuvat monista tekijöistä. Vaikka ihminen olisikin sairas ja saanut diagnoosin, on hänellä samaan aikaan paljon voimavaroja käytössään. Voimavarat kompensoivat työkyvyn vajeita siten, että mielenterveyden häiriö ei aina lainkaan näy työssä tai työpaikalla. Työhön voi osallistua, vaikka ei olisikaan täysin terve. Työ myös tukee kuntoutumista.

Hyvän mielen työpaikassa saa tukea omaan jaksamiseen. Tukea toivotaan työyhteisöltä eli esimieheltä ja työtovereilta. Palaute omasta työstä auttaa jaksamaan ja luo uskoa omaan suoriutumiseen. Palaute tarkoittaa sitä, että sinut huomataan ja sinua arvostetaan. Liiallinen itsekritiikki vähenee, kun saa kuulla toiselta kannustavat sanat. Työelämässäkin saa ja pitää olla itselleen armollinen. Usein ”seiska miinus” on riittävän hyvä suoritus. Vertaisten tarjoama tuki on monille korvaamatonta. On upeaa kuulla tarinoita selviytymisestä ja hyvin toimineista käytännön ratkaisuista työpaikalla. Työn muokkaaminen terveydentilaa vastaavaksi auttaa monia jatkamaan työssä. Ratkaisut ovat monesti helppoja ja halpoja: työn tauottaminen, työajan lyhentäminen määräajaksi, etätyö tai yhteydenpito tukihenkilöön työaikana. Muutokset työpaikalla ovat pieniä, mutta niiden merkitys jaksamisen kannalta on suuri.

Avoimuus on avain kuntoutumiseen,
sillä vasta kun tilanne tulee työnantajan tietoon,
tukipalvelujen suunnittelu voi alkaa.

 

Hyvän mielen työpaikassa ei tarvitse salailla mielenterveyden ja jaksamisen ongelmia. Salailu yleensä vain pahentaa tilannetta. Avoimuus on avain kuntoutumiseen, sillä vasta kun tilanne tulee työnantajan tietoon, tukipalvelujen suunnittelu voi alkaa. Moni haluaa kuitenkin pitää vointinsa omana asianaan. Työntekijöistä vain puolet on valmis kertomaan mielenterveyden ongelmista esimiehelleen, vielä harvempi työtoverille. Syynä on usein pelko oman aseman menetyksestä tai toisten suhtautumisesta. Asenteet ja uskomukset istuvatkin sitkeässä. Mielenterveyskuntoutujaa ei haluta omaksi naapuriksi, saati sitten työtoveriksi. Mutta tiedätkö sinä, kuka meistä lopulta on kuntoutuja? Minä tai ehkä sinäkin, jossakin työurasi vaiheessa? Hyvän mielen työpaikassa hyväksytään työkyvyn muutokset ja arvostetaan kaikkien osaamista.

 

Kirjoittaja Jaana Vastamäki on sosiaali- ja terveysministeriön Työ- ja tasa-arvo-osaston ylitarkastaja.

 

 

 

 

 

 

Mielenterveysbarometrin tulokset diaesityksenä

Mielenterveyden keskusliitto teetti syksyllä 2017 jäsenyhdistyksilleen Millainen on hyvä työpaikka? -kyselyn. Lue kooste vastauksista tästä!

Työ mielessä on Mielenterveyden keskusliiton perustama blogi ja keskustelualusta, jonka tarkoituksena on nostaa esiin työelämään ja mielenterveyteen liittyviä ilmiöitä laajasti eri näkökulmista. Lue lisää blogista.

 

Osallistu keskusteluun!

#työmielessä
#mielenterveysbarometri

 

työ mielessä logo