Mikä blogi?

Työ mielessä on Mielenterveyden keskusliiton perustama ja tuottama blogi, jonka tarkoituksena on nostaa esiin työelämään ja mielenterveyteen liittyviä ilmiöitä laajasti eri näkökulmista.

Blogi on suunnattu kaikille työelämässä oleville tai sinne tähtääville ihmisille: päättäjille, esimiehille, alaisille, tiiminjäsenille, kollegoille, opiskelijoille, sairastuneille, kuntoutujille. Tavoitteena on herättää keskustelua muun muassa työelämän ja mielenterveysongelmien välisistä ristiriidoista ja epäkohdista, työpaikkojen ilmapiiristä ja avoimuudesta, työntekijöiden hyvinvoinnista sekä rohkaista ihmisiä puhumaan työelämässä avoimemmin mielenterveyteen liittyvistä asioista.

Blogin vakituiset kirjoittajat ovat nykyisiä tai aiemmin Mielenterveyden keskusliitossa työskennelleitä asiantuntijoita. Lisäksi blogissa esiintyy säännöllisesti myös vierailevia kirjoittajia: yhteistyökumppaneita, kokemusasiantuntijoita, opiskelijoita, päättäjiä, virkamiehiä ja kuntoutujia.

Työ mielessä on myös marraskuussa 2017 vietettävän mielenterveysviikon teema. Teemaviikolla Mielenterveyden keskusliitto julkaisee vuoden 2017 mielenterveysbarometrin yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Barometrin pääpaino on tällä kertaa ollut nimenomaan työelämään liittyvissä kysymyksissä, ja sen tulokset julkaistaan mielenterveysviikon maanantaina 20.11.2017. Tuloksia hyödynnetään ja levitetään laajasti niin mielenterveysviikon aikana kuin jatkossakin toiminnassamme ja sen kehittämisessä, suunnittelussa ja vaikuttamistyössä.

Tule mukaan keskustelemaan työstä ja mielenterveydestä myös sosiaalisessa mediassa!

#työmielessä


facebook.com/mielenterveydenkeskusliitto
twitter.com/mtkl_fi
Instagram: @mielenterveydenkl