Kirjoittajat

kirjoittajat

Heini Kapanen on Mielenterveyden keskusliiton kehitysjohtaja, joka mm. vastaa liiton seurannasta ja arvioinnista sekä sparraa erilaisia kehittämisprosesseja.

”Suuri mielenkiintoni kohde on Mielenterveyden keskusliiton jo yli kymmenen vuotta toteuttama mielenterveysbarometri, jossa on tänä vuonna ensimmäistä kertaa kysytty työkyvyn tukemisen keinoista. Työtä ja oppimispolkuja voidaan mukauttaa eri elämäntilanteissa. Jos on sairastunut nuorena – tai myöhemminkin – on tärkeää mahdollistaa joustava paluu työhön tai koulutukseen ihmisen oman elämän asiantuntijuutta kuunnellen. Myös lähiesimiehen ja työyhteisön tuki on merkittävässä roolissa, kun työntekijä palaa työyhteisöön. Hyvän mielen työ joustaa eri elämän vaiheissa.”

kirjoittajat

Jyrki Rinta-Jouppi on Mielenterveyden keskusliiton työ- ja koulutusvalmentaja. Hän ohjaa voimavaravalmennusryhmiä mm. TE-toimistoissa ja psykiatrian poliklinikoilla.

”Jokainen on potentiaalinen työllistyjä, kun mahdollistamme toivon ja motivaation löytymisen. Silloin kun  vaatimukset käyvät ihmiselle liian suuriksi, on hyvä palata perusteisiin. Voimavaravalmennuksessa etsitään kykyä tuottaa itselleen onnistumisen kokemuksia, arvostaa arjen pieniä tekoja ja huolehtia omista voimavaroista. Moni osallistuja on onnistunut löytämään näitä taitoja. On tapahtunut pieniä ihmeitä, kun ihmiset ovat löytäneet sen, mikä heitä motivoi.”

kirjoittajat

Markus Raivio on Mielenterveyden keskusliiton varapuheenjohtaja sekä kulttuurin ja mielenterveyden liiton Kukunori ry:n toiminnanjohtaja. Hän myös luennoi ja kouluttaa ahkerasti mm. toipumisorientaatiosta sekä luovuuden, innovaatioiden ja kulttuurin mahdollisuuksista mielenterveystyössä.

”Kuntouttavassa työtoiminnassa otetaan liian harvoin huomioon ihmisten luontaiset vahvuudet ja voimavarat. Sairaudesta toipuva voi hyvin tehdä muutakin kuin mekaanisia tehtäviä, jos vain uskaltaisimme aidosti rakentaa osallisuutta ja kumppanuutta, ei ainoastaan asiakassuhteita. Ajatustyö sekä luova työ ovat tulevaisuuden työllistäjiä. Meidän pitää kehittää tapoja uudistaa työelämän muutoksen ja murroksen tuomat alat ja saada kaikki potentiaali käyttöön. Ihmisiä, heidän sinnikkyyttään ja tahtoaan ei pitäisi koskaan aliarvioida. Me kaikki haluamme kokea olevamme riittäviä ja merkityksellisiä, ihan omana itsenämme.”

kirjoittajat

Mirja Aarnio on Mielenterveyden keskusliiton viestinnän suunnittelija, joka vastaa liiton digitaalisista viestintäkanavista, tuottaa jäsenlehteä sekä toimii projektipäällikkönä liiton verkkopalvelun uudistamisprojektissa ja muissa viestinnän kehittämistehtävissä.

”Työllä on ihmisen elämässä usein tärkeä rooli. Paitsi että se tuo taloudellista turvaa, se myös antaa elämään sisältöä ja onnistumisen kokemuksia, vahvistaa itsetuntoa ja luo sopivassa suhteessa rutiinia ja haasteita elämään. Myös kuuluminen työyhteisöön on merkityksellistä. Omakohtaisesta kokemuksesta tiedän, miltä tuntuu vaikeasti masentuneena jäädä pitkälle sairauslomalle – ja palata sieltä takaisin normaalisti työelämään. Töihin paluu parhaimmillaan edesauttaa toipumista. Ihmisen elämässä on erilaisia vaiheita ja kuka tahansa voi sairastua − kaikilla pitäisi olla mahdollisuus jatkaa työtä sairauden jälkeenkin.”

kirjoittajat

Päivi Rissanen on valtiotieteen tohtori, joka on ollut psykiatrisessa sairaalahoidossa yli 40 kertaa, toiminut vertaisohjaajana ja tehnyt väitöskirjan omista kokemuksistaan. Tällä hetkellä hän työskentelee mm. Euroopan rakennerahaston rahoittamassa Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa -hankkeessa kehittäjä-sosiaalityöntekijänä. Hän on työskennellyt myös kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämishankkeessa ja tutkijana Mielenterveyden keskusliitossa.

”Valmistelen tällä hetkellä Tampereen yliopiston terveystieteiden laitoksella toista väitöskirjaani, joka käsittelee työkyvyttömyyseläköitymisen polkuja. Lisäksi toimin useiden HUS:n työryhmien jäsenenä sekä kokemustoimintaverkoston valtakunnallisessa ohjausryhmässä. Käyn myös aktiivisesti luennoimassa ja puhumassa. Oikeastaan elän todeksi blogin työelämä ja mielenterveys -teemaa taustani vuoksi: olen konkreettisesti välillä eläkkeellä ja välillä teen osa-aikatyötä, jolloin eläke on lepäämässä. Näkökulma blogiteemaan on siis vahvasti omakohtainen, mutta jatkossa tulen myös tutkimaan sitä.”

 

 

Kuvat: Jari Hämäläinen